До 31 март карантинираните могат да подават заявления за подвижна избирателна кутия

До 17.30 часа на 31 март хората, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Образец на заявлението е публикуван на сайта на Община Панагюрище в секцията ИЗБОРИ ЗА НС 2021

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Заявлението се подава при кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако вече е регистриран за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението се подава:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn