Солидни глоби за палене на растителни отпадъци, стърнища и огън

Глоби от 500 до 6000 лева чакат нарушителите, които изгарят растителни отпадъци и стърнища и палят огън в горски територии, с изключение на регламентираните за това места, на територията на община Панагюрище.Това постановява кметска заповед в сила от 26 август.

Новата разпоредба е във връзка с усложнената пожарна обстановка, вследствие на високите температури и незаконното изгаряне на стърнища и палене на огън в горските територии и с цел предприемане на превантивни мерки за недопускане възникването на пожари на територията на община Панагюрище.

Кметовете на кметства в община Панагюрище са определени за длъжностни лица – актосъставители по чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи. Те ще изпълняват мерките за недопускане възникването на пожари.

При констатиране на нарушения, виновните ще бъдат наказвани с глоба от 500 до 5000 лева по чл. 41 и с глоба от 1500 до 6000 лева по чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn