Дриновци на посещение по Национална програма „Иновации в действие“ в ОУ „Св. Климент Охридски“ град Хасково

От 20.ХI. до 22.XI. иновативният екип на ОУ „Проф. Марин Дринов“ бе на посещение в партньорското иновативно училище „Св. Климент Охридски“ град Хасково. Мобилността се реализира благодарение на Националната програма „Иновации в действие“. Програмата има за цел да подкрепи създаването на условия за пряк обмен и популяризиране на иновативните практики  в полза на развитието и подобряването на постиженията на учениците.

 

В основата на успешната работа на учителя са творчеството и добрата екипна дейност– в това са убедени и нашите колеги от Хасково. Още с влизането в училищната сграда се усеща една неповторима атмосфера: уютно, чисто, подредено с много вкус и любов. А нетърпението на учениците и любопитството им към всеки следващ час е желаният резултат от учителите. Това чувствахме и ние в реалната обстановка на учебни часове, в междучасията и в извънкласните дейности в „Климент“, както наричат училището си ученици и учители, а и всички местни жители. Изненадващо съчетаване на предметни области – английски език, математика и физическо възпитание и спорт (CLIL); математика и музика – и същевременно ненатрапчиво и премерено използване на съвременни дигитални средства, с каквито училището е много добре оборудвано; литература, история, музика и информационни технологии, умело представени в театрален спектакъл „България завинаги“. Във всички дейности учители и ученици бяха равностойни партньори с изградени отношения на уважение и взаимно доверие.

 

На заключителната кръгла маса двата екипа си пожелаха бъдещи съвместни дейности и получиха одобрението и подкрепата на присъстващите експерти от РУО гр. Хасково.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn