Дриновци преминаха обучение на тема „Внимание – кибертормоз”

Днес, 5-ти декември приключи обучението с 6”а” клас в ОУ”Проф. Марин Дринов” на тема „Внимание – кибертормоз”, което бе проведено в три последователни часа на класа от психолога на училището, съобщиха от школото. Макар, че кибертормозът бе във фокуса на настоящото обучение, той е част от едно много по-голямо явление, тормозът изобщо, който за съжаление често е обичаен сред децата в училищна възраст. Затова в първия час, който се проведе на 21 ноември, гост на шестокласници бе Мария Калпакова – секретар на МКБППМН. Тя разказа за дейността на комисията и корекционните мерки, които могат да бъдат взети относно възпитанието и поведението на децата, престъпили общоприетите норми.
Във втория час психологът на училището Силвия Анова запозна учениците с подходите за справяне с кибертормоза – свързан с бурното развитие на електронните средства за комуникация и по-специално с Интернет и мобилните телефони.

kiber drinov1

С играта „Знаете ли, че…“ те се запознаха с най-често срещаните форми на кибертормоз и отношението на родителите към него. Чрез казуси бяха разгледани превантивните мерки, които могат да бъдат предприети по отношение на него, какво да направим в случай на кибертормоз, както и с правилата за безопасен интернет. Особено внимание бе обърнато на краткосрочните и дългосрочните последици за жертвата и насилника.
Успехът на предложените мерки в никакъв случай не зависи само от учителите или от специалистите в областта. Затова в третия час чрез откъс от филма на Емилия Антова „Непростимо. Насилието над деца в мрежата“, създаден с помощта на МВР ГДБОП, бе разгледана и ролята на родителите като модели на поведение за децата си, като хората, които най-добре ги познават и могат първи да усетят, че се случва нещо нередно и които могат да потърсят и дадат навременна и подходяща помощ, за да не стане едно дете жертва на кибертормоз.

kiber drinov2
Обучението завърши с казуса „Случаят на Ана“, в който бе разгледано отношението кибертормоз/приятелски взаимоотношения, тъй като за тийнейджъра е важно приемането и одобрението му сред неговите връстници, а стимулирането на социалните контакти и възможности за себеизразяване е от особено значение за преодоляване на неприятните спомени.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn