ДЦДМУ „Дъга“, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите „Трудотерапевт” и „Психолог”

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга”, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:

– „Трудотерапевт” -1 бр.;

– „Психолог”- 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ:

„Психолог”:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър, специалност „Психология“.
 2. Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 3. Допълнителна квалификация се счита за предимство, както и опит при работа с деца с увреждания.
 4. Компютърна грамотност;
 5. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 6. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 7. Работа в екип –  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 8. Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.

„Трудотерапевт”:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно или висше – завършена образователна степен –            бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Трудово обучение и изобразително    изкуство”, ПУП, НУП, „Специална  педагогика”, „Социална педагогика“, „Педагогика” (общ           или друг профил);
 2. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с        предимство;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за           деца и младежи с увреждания;
 5. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в            устна и писмена форма;
 6. Работа в екип –  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 7. Добри организационни и творчески умения.

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места са:

–     Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

–     Автобиография;

–     Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации;

–     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

–     Мотивационно писмо;

–     Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ „Дъга”, в срок до:

–     26.07.2019 г. до 16:00 ч.

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР:

1. Кандидатите преминават през два етапа на подбор:

–     Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

–     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email: dcdu.daga@mail.bg

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn