Държавата отпуска извънредна помощ за розопроизводителите. Право на подпомагане имат само регистрирани стопанства

Държавата отпуска извънредна помощ de minimis за розопроизводителите. Целта е укрепване на розопроизводството и запазване и стимулиране на традиционния и важен отрасъл за страната. Мярката се прилага за първи път в сектора и е продиктувана от масовите протести заради ниските изкупни цени на розовия цвят от реколта 2018. Срокът за подаване на заявленията е от 2 до 13 юли 2018 г.

Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на маслодайна роза. Общият размер на предоставената помощ на един земеделски стопанин или предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. – 2018 г.).

Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от Министерство на земеделието, храните и горите, след подаване на всички заявления за участие по схемата.

Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза. Фермерите могат да кандидатстват  в  Областните дирекции на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице . По време на протестите в Розовата долина се оказа, че голяма част от производителите нямат необходимата регистрация.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn