Държавата ще подпомага децата с най-тежки увреждания с по 930 лева месечно

Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика да подготви законодателни промени, с които да се въведе нов вид помощ за децата с трайни увреждания.

Предвижда се размерът на помощта да бъде диференциран в зависимост от степента на увреждането. Децата с най-висока степен на увреждане (90% и над 90%) ще получават 930 лева месечно, което включва и помощта за асистентски услуги. Семействата ще решават дали да наемат личен асистент, или те самостоятелно да се грижат за децата си. Помощта за децата с увреждане от 70% до 90% ще бъде 450 лева, а за децата с увреждане със степен между 50% и 70% ще бъде 350 лева на месец.
Средствата ще се дават независимо от доходите на семействата, като родителите сами ще избират как да ги управляват.
С новата мярка ще се подпомогнат над 26 000 деца.
Необходимите финансови средства за осигуряване на новия вид помощ са в размер на над 161 млн. лв., като допълнителните за 2017 г. са в размер на близо 50 млн. лв. годишно.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn