Държавно горско стопанство Панагюрище залеси 3 декара по иновативен проект

Държавно горско стопанство Панагюрище залеси 3 декара с черен бор в землището на село Свобода чрез иновативен метод за подобряване на почвените условия на площите. Проектът се осъществява с подкрепата на „Асарел-Медет“ на база подписано партньорско споразумение.

Тъй като почвите в този район са бедни и липсва влага, беше извършено изгребване на скална маса, направа на траншеи и насипани с хумус“, обясни инж. Рашко Генчев – старши лесничей на горскостопански участък Стрелча към Държавно горско стопанство Панагюрище. Изградено е и подземно капково напояване с дължина 868 метра.

Това е първият етап от проекта, през следващите месеци предстои фиданките да бъдат поливани механизирано, за да преодолеят очакваното продължително тримесечно засушаване“, обясни инж. Рашко Генчев. Площите са залесени с черен бор, защото е пионерен вид, който след години създава благоприятен микроклимат за поява на традиционните местни дървесни видове. Първите резултати от иновативния проект ще станат ясни още тази есен, когато ще се извърши ежегодната инвентаризация на създадените горски култури.

Проектът предвижда в периода 2023-2025 г. да бъде извършвано ръчно плевене и разрохкване в терасите, както и няколкократно поливане в зависимост от климатичните условия.

Методът е новост за страната, а „Асарел-Медет“АД е първата българска компания, която подкрепя прилагането на поредния иновативен подход за по-ефективно и устойчиво развитие на горските екосистеми.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn