Европейският корпус за солидарност и възможностите, които дава на младите хора

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора на възраст 18-30 години, да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като допринасят полза за общностите и хората в Европа.

Агенция по заетостта, в качеството си на партньор, участва в проект по инициативата на Европейският корпус за солидарност, с кандидат Обществената служба по заетостта на Франция. Проектът ще реализира основните принципи на корпуса, като се съсредоточава в следните сектори: Социален и здравен сектор, Помощ за бежанци, Околна среда и помощ при бедствия и аварии. Възможностите които се предоставят по проекта са следните:

  • За младежи се предоставя подкрепа за пътуване при участие в интервю за работа (от 100 € до 350 €), за преместване в зависимост от страната за настаняване (от 700 € до 1400 €), за езиков курс (до 1500 €), за признаване на дипломи и квалификации (400 €) и за подкрепа при завръщане. За младежите със специфични нужди са предвидени средства за интервю за работа и за преместване – до 1000 € за едно пътуване.
  • За организациите за солидарност (работодатели) е предвидена подкрепа с предоставяне на Програма за интеграция, която включва професионално въвеждащо обучение и/или езиков курс и наставничество или менторство за наетите младежи. Интеграцията за младежите може да включва и административна подкрепа и подкрепа при установяване в страната (до 2000 € за участник) в зависимост от приемащата държава и Програмата за интеграция.

Европейският корпус за солидарност е проект, финансиран от Европейския съюз. Неговият стълб за заетост има за цел да предложи на младите европейци в целия Европейски съюз 6000 работни места с фиксирана продължителност за период между 2 до 12 месеца по определени професии в сферата на солидарността.Работните места могат да бъдат под формата на наемане на работа, стажуване или чиракуване.

Девет добри причини, за да вземете участие:

Вашите конкретни нужди от заетост ще бъдат взети предвид.

Ще имате достъп до талантливи младежи, които работят бързо и оперативно.

Ще бъдете подпомогнати от специализирани консултанти по заетост по време на целия процес.

Ще имате възможност да се възползвате от финансова подкрепа за интегрирането на младежа/младежите във Вашия екип (до 2 000 евро), ако Вашата организация е малко или средно предприятие (с бр. на персонала до 250 служители).

Ще стартирате или подобрите мултикултурното измерение на Вашата организация.

Ще имате възможност да въведете нови перспективи пред Вашия екип.

Ще можете да проучвате перспективите пред Вашия бизнес в чужбина.

Корпоративната социална отговорност (КСО) ще се превърне в повече от дума за Вас и човешкият фактор вече ще има своето значение.

Вие ще можете да инвестирате в европейската младеж, допринасяйки за изграждането на по-добро общество за бъдещото поколение.

Кой може да участва?

Всеки тип организация от всички икономически сектори може да участва в програмата, независимо от броя на служителите.

Вашата организация трябва:

Да бъде законно установена (да има юридическа идентичност) в Европейския съюз.

Да предлага платена работа на срочен трудов договор, стажуване или чиракуване в сферата на солидарността.

Да спазва трудовите и данъчните закони, приложими в държавата, в която организацията е установена и където се предлага работното място.

Как да участвате?

Можете да изпратите офертите си за работа на консорциума на проекта, като попълните формуляра на неговия уебсайт:

https://escorps.eu/en/formulaire-entreprises/

Специализираният консултант на Европейския корпус за солидарност ще се свърже с Вас и с удоволствие ще Ви окаже необходимото съдействие.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn