Едва 17 панагюрци са платили такса „куче“

Само 17 собственици на домашни кучета са платили дължимата такса „куче” за своите четириноги любимци през 2015 година, показа справка в Общинска администрация- Панагюрище. Това означава, че в общинската хазна са постъпили 170 лева. Сумата, заложена в Бюджет` 2015 на Община Панагюрище като приходи от такса кучета възлиза на 500 лева, толкова са предвидени и в бюджета на общината през 2016 година.
Според Раздел VIIІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лв. в община Панагюрище. Освобождават се от такса собствениците на: кастрирани кучета; кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; ловни кучета; кучетата с поставен чип, за първата година от неговото регистриране. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
Според чл.43а от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище, за неизпълнение на изискванията за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци, се налага глоба в размер от 50 до 200 лв. при първо нарушение и от 200 до 500 лв. за всяко следващо нарушение.
Според промените в Закона за ветеринарномедицинска дейност, които бяха приети на 4-ти февруари тази година, всяко куче, което е регистрирано, ще трябва задължително да е с поставен микрочип. Досега се позволяваше вместо микрочип да се прави татуировка на кучето. Очакванията са по този начин загубени домашни любимци да бъдат откривани лесно, а и да намалеят случаите на изоставяне. Чипът и поставянето му ще е около 40 лева. Досега след регистрация на домашния любимец при ветеринарния лекар, кучето мoжеше или да бъде татуирано, или да му се постави микрочип. Микрочипът съдържа уникален идентификационен код, който на практика е индивидуалният номер на кучето. След поставянето му ветеринарният лекар трябва да въведе данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn