Единадесетокласниците от дуалните паралелки на ПГИТМТ участваха в обучение за усвояване на нови умения

Единадесетокласниците от дуалното обучение, които са най-младите в екипа на„Асарел-Медет“АД, участваха в поредното фирмено обучение за личностно развитие и усвояване на нови умения. Психологът Боян Пиперков – специалист „Оценка на представянето“ в дружеството, атрактивно представи темата „Вземане на решения и рeшаване на проблеми“. Това е третото им еднодневно фирмено обучение, след като първите две теми – „Мотивация за учене“ и „Работа в екип“ – предизвикаха голям интерес, отлични отзиви и желание за продължаване на програмата.


Общо 29 момичета и момчета от Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище имат сключени трудови договори с „Асарел-Медет“ АД за дуалното им обучение в реална работна среща. Те се обучават по специалностите „Автотранспортна техника“, „Добивни и строителни минни технологии“ и „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“, като усвояват своята професия под ръководството на обучените наставници от компанията и на учителите си по практика. 
Най-младите ни колеги са в реална работна среда по 2 дни седмично и получават възнаграждения, безплатен транспорт и столово хранене, както и празнични доплащания, които зависят от успеха им в училище. А на какво точно ги учи дуалното обучение, как минава работното им ежедневие, какви са новите технологии, с които работят, или кои са били най-забавните им моменти в „Асарел-Медет“ – за всичко това наскоро разказаха лично 14 от учениците, които представиха свои презентации или есета, като получиха отлична оценка от директор „Човешки ресурси“ Ана Финджикова и много аплодисменти от съучениците си. 
През следващата учебна година компанията ще посрещне единадесетокласниците от още три специалности с дуално обучение „Пътно-строителна техника“, „Минна електромеханика“ и „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“, които сега са в 10. клас. За учебната 2018/2019 г. компанията е заявила прием по специалността „Минна електромеханика“ в Професионалната гимназия, като очакваме, че възможностите за отлично обучение и професионална реализация ще предизвикат интерес сред бъдещите гимназисти.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn