Един акт при извършени над 600 проверки от Изпълнителна агенция и Регионална дирекция по горите в област Пазарджик

Служителите в регионалните дирекции по горите и мобилните екипи на Изпълнителна агенция по горите за периода от 14 до 20 юни  извършиха общо 4074 проверки, свързани с контрола по опазване на горските територии в цялата страна.  В област Пазарджик са извършени 626 проверки, съставен е само един акт, не са задържани дървесина и моторни превозни средства, по информация на Изпълнителна агенция по горите.
Проверени са обекти за ползване, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица.
Общо в страната за установени нарушения са съставени 85 акта, с които са задържани близо 19 плътни куб. м дървесина, три моторни превозни средства, моторни триони и др през посочени япериод.
В резултат на извършените 100135 проверки от началото на 2021 г. до 20.06.2021 г. от служителите на регионалните дирекции по горите и мобилните екипи в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ са съставени 2302 акта. От тях  2238 са за установени нарушения по Закона за горите и 45 по Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 1134 плътни куб. м дървесина, 74 моторни превозни средства, 16 коня, 96 каруци, 51 моторни триона и др.
Увеличават се проверките през месеците май и юни в обектите за ползване на дървесина, както и в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.
Засилените проверки за предотвратяване и установяване на нерегламентирани дейности в горските територии в цялата страна продължават.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn