Един кандидат е допуснат до конкурса за началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище

Един кандидат е допуснат до конкурса за длъжността: „Началник на отдел в община” – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище.  Предстои провеждането на  писмена разработка по социална тематика и интервю с допусната кандидатка в началото на август. Eдин кандидат е бил недопуснат до конкурса заради това, че представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на четири години професионален опит или придобит минимален ранг ІІІ мл.

Конкурсът беше обявен в края на юни. Заемащият длъжността подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите. Работи за успешното интегриране на малцинствата в обществото на базата на националните и европейски изисквания. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“. Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни организации в областта на социалните дейности и др.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn