Един по-различен час за четвъртокласници от СУ “Нешо Бончев”, посветен на състоянията и свойствата на водата

Урок на тема „Състояния и свойства на водата” бе проведен на 12 октомври в IV „в“ клас на СУ “Нешо Бончев”.

Съвместната работа на класния ръководител на четвъртокласници Нора Барова и на гостуващия учител Иванка Талева-Мазнекова, учител по човекът и природата в V клас, е част от дейностите по проект “Заедно опознаваме природата” по НП “Заедно в грижата за всеки ученик”, Модул 3 “Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”. Основната цел на проекта е улесняване на плавния преход на учениците между начален и прогимназиален етап.

В час, посветен на състоянията и свойствата на водата, четвъртокласниците, подпомагани от учителите, опознаха това уникално вещество.

На базата на интересни опити, представяне на любопитни факти, анализ на интерактивни ресурси и опирайки се на личните си наблюдения, учениците получиха полезни знания и развиваха уменията си за анализ, търсене на причинно-следствени връзки, споделяне на преживяно. Задачите и ресурсите бяха подбрани така, че да се осъществи приемственост по темата за водата, която се изучава в часовете по човекът и природата и в IV, и в V клас, като се провокират интересът, творческото мислене и реативността на децата.

Новите знанията за уникалните свойства на водата ще послужат на четвъртокласници като солидна основа при разглеждане на темата в V клас, а придобитите умения ще бъдат ценни за тях в житейски аспект. Ще се повиши и мотивацията им за учебна дейност, а преходът им към следващия образователен етап ще е по-лесен и плавен.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn