Еднократна промяна в сроковете за плащане на фактурите за електроенергия въвежда EVN България

Като част от подготовката на EVN България за предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия компанията информира,че през периода май – юни 2016 г. ще се осъществи еднократна промяна на сроковете за фактуриране и плащане на фактури за електроенергия за потребителите в Югоизточна България. За част от клиентите на EVN България това означава еднократно излизане по-рано на каса на фактурата им през месец май, а за други през месец юни. В резултат част от клиентите ще имат за плащане две фактури през месец май 2016 г., а другите през юни 2016 г. Общият брой фактури за годината остава 12. Всяка от фактурите ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия за конкретно посочен отчетен период, не по-дълъг от 31 дни. Няма да има клиенти с удължен срок на отчитане поради промяната, като сроковете на отчитане остават непроменени. Както и досега, всеки клиент ще заплати единствено това, което реално е потребил. Новите срокове на плащане ще са посочени във всяка една фактура и касов бон. Еднократната промяна на издаване на фактури се налага поради преминаване към новия график.

Новите срокове за фактуриране и плащане ще бъдат в 4 периода в месеца съобразно календарните седмици за отчитане. С това заплащането на енергията ще става в по-кратък срок след нейното отчитане, вместо месец по-късно както е в момента. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn