Екип на „Елаците-Мед“ беше на работно посещение в „Асарел-Медет“

Екип на „Елаците-Мед“ АД беше на работно посещение за обмяна на опит в „Асарел-Медет“ на 12 януари. Гостите бяха посрещнати от директор „Одит и контрол“ инж. Радко Шуманов, директор „Инвестиционни проекти и развитие“ инж. Ивайло Василев и директор „Човешки ресурси“ Бисерка Янева.

Конкретен интерес за екипа на „Елаците-Мед“ представляваше управлението на рудничния водоотлив в компанията, оборотното водоснабдяване, изграждането и експлоатацията на съоръженията за минни отпадъци, както и работата на пречиствателните станции за дренажни и за руднични води.

Гостите посетиха също диспечерския пулт на рудник „Асарел“ и хвостохранилище „Люляковица“, като инж. Ивайло Василев ги запозна с новите технологии, които се внедряват за развитие на рудодобива и управлението на водите.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn