Екокомисията се събра на първо заседание

Дневен ред от 6 точки включваше днешното първо заседание на Комисията по екология, туризъм, селско и горско стопанство при Общински съвет-Панагюрище. Председател на комисията е Цветанка Богоева, а членове Николета Тодорова, Мария Калпакова, Станимир Велчев, Пенка Пиперкова, Веселина Зумпалова-Ралчева и Петър Бабачев. Четири от точките касаеха предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи / ЗСПЗЗ/ на наследници на имотите. За два от тях съветниците не взеха решение поради разминаване в местностите и поискаха за следващо заседание да им бъде предоставен подробен картов материал с посочени действащи към момента номера на имотите. Комисията даде предварително съгласие на „ОПТИКС”АД, гр. София за определяне на трасета за водоснабдяване и канализация на имот в местността Тесни дол. Става въпрос за Стрелбището на бившия полигон, в близост до „Ритон-П”, сградата е собственост на „Оптикс”АД, разясни общинската съветничка Пенка Пиперкова.
На заседанието стана ясно, че сесията на Общински съвет – Панагюрище ще се проведе на 8-ми декември от 14:00 часа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn