ЕП призовава за по-ефективно използване на ресурсите

Европейският съюз трябва да използва природните ресурси по-ефективно – повишаване на производителността на ресурсите с 30% до 2030 г. може да създаде 2 милиона нови работни места, посочва Европейският парламент в резолюция, гласувана на 9 юли. За да се постигне този растеж, са нужни обвързващи цели за намаляване на отпадъците и промени в законодателството за екодизайн, добавят депутатите. Текстът призовава Европейската комисия да внесе нови законодателни предложения до края на 2015 г.
Резолюцията беше приета в отговор на плановете на Комисията относно пакета за „кръгова икономика“, внесен на 3 юли 2014 г. заедно със законодателно предложение относно отпадъците, което беше оттеглено няколко месеца по-късно.
Новите обвързващи цели за намаляване на отпадъците могат да доведат до създаването на 180 000 работни места, посочва ЕП. Парламентът призовава Комисията да предложи такива цели до края на 2015 г., както и постепенно намаляване на депонирането на отпадъци.
Членовете на ЕП също така призовават Комисията да насърчи предоставянето на непродадените продукти от сектора за търговията на дребно с храни на благотворителни организации. За да се реши проблемът с недостига на природни ресурси, добивът и употребата им трябва да бъдат редуцирани и да бъде прекъсната връзката между растежа и използването на природните ресурси, заявяват евродепутатите. За да се осигури устойчиво използване на ресурсите до 2050 г., политиката на ЕС трябва да изисква намаляване на потреблението на ресурси до устойчиви нива, по-широко използване на възобновяеми енергийни източници и постепенното извеждане от употреба на токсичните вещества.
От 2018 г. следва да бъдат въведени задължителни показатели за ефективно използване на ресурсите, които ще отчитат тяхното потребление, включително внос и износ, се посочва в текста.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn