Жител на община Панагюрище поиска да му бъде дадена думата по време на приемането на бюджета

По повод предстоящото обсъждане и приемане на Бюджет` 2016 на Община Панагюрище в Общинския съвет е постъпило искане от Иван Атанасов, от село Елшица, да му бъде дадена думата във връзка с предложение, направено от него, по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет в с. Елшица на 26 ноември 2015 година. През 2016 година да се предвидят средства за поддръжка и ремонт на полските пътища е предложението на Атанасов, което е представено в писмен вид.

Неговото искане да му бъде дадена думата по време на сесията на 28 януари е базирано на чл.30(3) от Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета: „За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане на проекта за общинския бюджет, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общинския съвет” и чл.60 от Правилника за дейността на Общинския съвет, а именно, че гражданите имат право да участват в работата на общинския съвет и неговите комисии, като спазват процедурата, а тя е да представят проблема си в рамките на 5 минути, след което се пристъпва към обсъждане и вземане на решение от общинските съветници.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn