Забраниха улова на бяла риба от днес до 15 май

От 15 март до 15 май 2017 г. се забранява уловът на бяла риба (Sander lucioperca). Мярката се въвежда заради размножителния период, в който навлизат този вид сладководни риби, информираха от Изпълнителната агенция по риболов и аквакултури /ИАРА/. Към момента щуката и распера също са забранени за риболов, поради същата причина, припомнят от агенцията.

През следващите два месеца няма да се допуска пренасянето, превозването и продажбата на бяла риба в живо, прясно и охладено състояние. В случай на констатирано нарушение, уловените екземпляри ще бъдат връщани незабавно във водата, а на рибарите ще бъдат налагани глоби по Закона за рибарство и аквакултури.

Бялата риба обитава язовирите и долните течения на реките. Тя е типичен хищник. Храни се с по-дребни риби. Малките до към 4-5 годишна възраст са зоопланктоноядни. Нарастването е различно в зависимост от храната, но в началните години то е по-ускорено, а в последствие се забавя. Тялото на бялата риба е удължено и сплеснато странично. Покрито е с малки бодливи люспи. Има две гръбни перки, разположени близо една до друга.  Устата е голяма и снабдена с остри зъби. Размножаването започва към края на март и продължава до края на май при температура на водата 10-26 градуса. Хайверът се изхвърля на порции и полепва по водната растителност. В зависимост от температурата на водата излюпването протича за 3-10 денонощия.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn