“Заедно в час” търси училища партньори в област Пазарджик

Неправителствената организация „Заедно в час“ набира училища партньори в област Пазарджик и още 12 региона на страната. В тях ще започне работа новият випуск учители по програмата от септември 2017 г. Училищата в областта могат да подават своите заявки за учители по програмата до 10 април на сайта на „Заедно в час“ (www.zaednovchas.bg). Сред настоящите партньори на „Заедно в час“ е и панагюрското Средно училище „Нешо Бончев“.

Неправителствената организация търси партньорства с училища, в които участниците по програмата да бъдат най-полезни на учениците и местните общности. Организацията работи с общински и държавни училища, в които ръководството посреща многобройните предизвикателства в класните стаи с осъзната отговорност и въпреки трудностите непрекъснато търси нови пътища за успеха на своите ученици.

“Искаме да си партнираме с училища, в които учениците срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. Въпреки това учителските колективи на тези места не спират да работят упорито и целенасочено да осигурят качествено образование на всяко дете”, споделя Нели Колева, директор „Публични партньорства” в „Заедно в час“.

От 2010 година насам през програмата са преминали 119 учители, като 70% от тях в момента продължават да са ангажирани в сферата на образованието. През настоящата учебна 2016/2017 г. Заедно в час си партнира успешно с 88 партньорски училища в 10 области на България. В региона на Пазарджик организацията работи с училища партньори в гр. Ветрен, гр. Панагюрище и селата Варвара и Говедаре. 

Основна мисия на Заедно в час е преодоляването на образователното неравенство в България и осигуряване на качествено образование за всяко дете.

За целта организацията привлича, обучава и подкрепя в рамките на две години успешни специалисти извън сферата на образованието и социално ангажирани хора, които да станат учители и да променят живота на децата, с които работят. Участниците в програмата работят целенасочено да мотивират учениците да постигат по-добри резултати и да развиват потенциала си. Те са готови да преподават в малки населени места, където най-трудно се намират преподавателски кадри и така дават достъп до качествено образование на деца в нужда. По време на двугодишната програма на „Заедно в час“ участниците получават целенасочено обучение и подкрепа за своята работа в училище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn