Заедно срещу тормоза в училище

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Панагюрище съвместно с Български младежки червен кръст– Панагюрище /БМЧК/днес освежиха отбелязването  в училищата от общината по повод Деня на розовата фланелка.

Организаторите  раздадоха на всички прогимназиални учители,  желаещи да се включат, розова фланелка със слоган „Аз избрах добротата, съпричастността, милосърдието, толерантността, ЛЮБОВТА, а ти?“, за да бъдат всички те посланици на каузата в качеството си на будители и пример за подражание на възпитаниците си.

Сред учениците бяха разпространени брошурки с информация за това от къде и как тръгва инициативата, няколко въпроса, с които да инициират разговори по темата и телефона, на който могат да се подават сигнали към МКБППМН – Панагюрище 0357 /63687 в работно време и на място, в приемната на комисията, в двора на ДГ „Брезичка“.

Всяко дете-творец по темата получи малък подарък, тефтер със символите на кампанията за активността и усърдието си.

Младите доброволци от БМЧК успяха да влязат във всички класове от прогимназиален етап в града с викторина и дискусия за смисъла на деня.

Подготвени обучители от БМЧК и обществените възпитатели от Кабинета за социална превенция, помощен орган към МКБППМН, влязоха в часовете на класа, от чиито класни ръководители бяха поканени, за обсъждане и дискусии по темата за тормоза и начините за преодоляването му.

На родителски срещи в училищата, родители получиха книжката „Да противостоим на тормоза и деструктивното поведение при децата“, издание на МКБППМН.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормозът в училище е сериозен проблем и ни подканя за равносметка за това дали сме подготвени да реагираме адекватно в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

За миналата 2019 година в МКБППМН са постъпили само два сигнала за агресивно поведение на малолетни в училище от училищна комисия. Секретарят на местната комисия Евгения Загорска обяснява  това с твърде толерантното отношение на обществото към  проявите на насилие изобщо, и в частност при децата, и неразпознаване на местната комисия като институция, в която освен в органите по закрила на детето, всеки – длъжностно лице или гражданин – който има проблем, свързан с   насилие между  деца, може да подаде сигнал, за който да получи съдействие, както по отношение на детето-жертва, така и  по отношение на детето-насилник. Всеки би могъл да стане участник или свидетел в подобна ситуация и затова е необходимо да бъдем подготвени за адекватна реакция.

Организаторите напомнят, че само активното участие на всички и споделената отговорност между учители и родители могат да окажат въздействие върху ограничаване на тормоза в училище.

Екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Панагюрище също подкрепи инициативата, като облече розово в знак на съпричастност към проблемите, свързани с училищния тормоз.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn