Заключителна пресконференция по проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“

На 26.08.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Панагюрище ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 803 600,00  лева, от които:

  • · Европейски фонд за регионално развитие – 683 060,00 лева
  • · Национално финансиране – 120 540,00 лева

Начало на проекта: 02.09.2020 г.

Край на проекта:      02.09.2022 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn