Закриват ПДГ „Калина Малина“- с. Панагюрски колонии, филиал на ОДЗ „Райна Княгиня“-Панагюрище

През месец март тази година директорът на ОДЗ „Райна Княгиня“- Панагюрище Татяна Костадинова е депозирала в Общинска администрация предложение за оптимизация на структурата на детското заведение, чрез закриване на филиала в село Панагюрски колонии. Основните аргументи са, че групата е маломерна. Децата от задължителната предучилищна възраст са 2-3 в последните четири години. Сградата е в лошо състояние, тъй като са ремонтирани само помещенията стопанисвани от ОДЗ „Райна Княгиня“, а всичко останало се руши.
В тази връзка в Общински съвет – Панагюрище е постъпило предложение от кмета на общината Никола Белишки местният парламент да вземе решение за закриване на ПДГ „Калина Малина“- с. Панагюрски колонии. Децата отглеждани, обучавани и възпитавани в детското заведение да бъдат пренасочени към ОДЗ „Райна Княгиня“- Панагюрище, като им се осигури безплатен специализиран транспорт.
Закриването на филиала в с. Панагюрски колонии няма да доведе до съкращаване на персонала. Той ще бъде осигурен на работа в детската градина, чрез вътрешен подбор и назначение на места на пенсионирани служители.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn