Закриват филиала на ОДЗ”Пролет” и ПДГ”Калина Малина” на с.Панагюрски колонии

Филиалът на ОДЗ „Пролет“ и ПДГ „Калина Малина“ на с.Панагюрски колонии, филиал на ОДЗ „Райна Княгиня“, ще бъдат закрити. Това решиха общинските съветници на заседанието си във вторник, 28 юни, вследствие на направените още през месец март тази година предложения от директорите на детските заведения Анета Сапунджиева и Татяна Костадинова, аргументирани и в залата. Посочените от Костадинова аргументи бяха обобщени в няколко направления – финансови и защото групата е маломерна, но не е само от деца на задължителна предучилищна подготовка, а е смесена. Държавната субсидия е само за децата, които са 5- и 6-годишни. Сградата е в лошо състояние, тъй като са ремонтирани само помещенията стопанисвани от ОДЗ „Райна Княгиня“, а всичко останало се руши. И още – кадрови проблеми, които също са финансови. Структурни – оптимизацията няма да доведе до съкращаване на кадрите, тъй като предстои пенсионирането на един учител и един помощник възпитател от детската градина и педагозите от ПДГ „Калина Малина“ ще бъдат преназначени.

Условията, в които са поставени децата не отговарят на качествен образователно – възпитателен процес. За децата е важно да се социализират пълноценно, за да бъдат адаптирани в училище. Социалната среда, в която те се намират в момента не е достатъчна за тяхната социализация. Ние в случая не им помагаме. С една формално съществуваща група, с общуването между две – три деца, децата не са готови да отидат в училище. Една промяна е много трудна, но смятам, че правейки добро, ние не правим нищо! С тази промяна ще е по-добре за децата, ще го осъзнаят впоследствие и те, и техните родители”, каза в заключение Костадинова.

Основните аргументи на директора Сапунджиева бяха, че средната месечна посещаемост е по-ниска от нормативната и се дължи на намаления брой деца в района на филиала. Преместването на децата и персонала в централната сграда на детското заведение ще намали значително разходите, ще бъдат осигурени по-добри условия за качествено образование и възпитание на децата, предвид разпределението им по възрастови групи.

Децата отглеждани, обучавани и възпитавани в детското заведение на село Панагюрски колонии ще бъдат пренасочени към ОДЗ „Райна Княгиня“- Панагюрище, като ще им бъде осигурен безплатен специализиран транспорт. Закриването на двата филиала няма да доведе до съкращаване на персонала. Той ще бъде осигурен на работа в съответната детската градина.

„Образователната реформа, която се надяваме да стартира с приетия вече нов Закон за предучилищно и училищно образование, тепърва ще чертае насоките, с които основната мисия и визия на образователния процес ще бъде предучилищното и училищното образование  да достига най-добрите световни практики. Нещо, което е приоритет и за ръководството на община Панагюрище, нещо което заслужава местната общност, защото не веднъж съм подчертавала, че за нас като законодателна и изпълнителна власт благополучието на всяко едно дете и ученик на територията на община Панагюрище трябва да бъде основен приоритет”, каза заместник-кметът Галина Матанова и подчерта: „Не с лекота заставаме зад становищата на директорите на двете детски заведения, но с абсолютно ясното съзнание, че правим най-доброто за децата на община Панагюрище. А най-доброто е ползването на качествен процес, такъв какъвто се  предоставя във всички останали предучилищни заведения. Ние ще продължим да търсим алтернатива, с която да подкрепим децата и техните семейства от село Панагюрски колонии , за която ще ви информираме през месец август”.

Това е тежко решение, взема се с болка, но е правилно, осмислено и вследствие на задълбочен анализ”, каза кметът на община Панагюрище Никола Белишки. „Изход от трудните ситуации има, но когато се обединяват усилията”, подчерта градоначалникът.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn