Закриват филиала на ЦДГ „Пролет“

През месец март тази година директорът на ЦДГ „Пролет“ Панагюрище  Анета Сапунджиева е депозирала в Общинска администрация предложение за оптимизация на структурата на детското заведение, чрез закриване на филиала на ЦДГ „Пролет“ и преструктуриране на градината от петгрупна, на четиригрупна за деца от 3 до 7-годишна възраст.

Основните аргументи са, че средната месечна посещаемост е 13 деца, която е по-ниска от нормативната и се дължи на намаления брой деца в района на филиала. Преместването на децата и персонала в централната сграда на детското заведение ще намали значително разходите, ще бъдат осигурени по-добри условия за качествено образование и възпитание на децата, предвид разпределението им по възрастови групи. Очаква се решение на Общински съвет-Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn