Осигуряват безплатен транспорт за децата от закритата полудневната група – филиал на ДГ ”Яна” в с.Елшица

Със свое решение на сесията от 28 юни, Общински съвет-Панагюрище закри полудневната група – филиал на ДГ „Яна“ в с.Елшица, считано от 01.07.2017 год. Децата, обучавани и възпитавани в групата ще бъдат пренасочни към ДГ „Яна“ в с.Попинци, като ще им бъде осигурен безплатен специализиран транспорт до детското заведение. Задължителната документация и имуществото на полудневна група в с.Елшица ще се съхранява в ДГ „Яна“, с.Попинци.

По данни на Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование през учебната 2016 – 2017 година децата, обучаващи се в полудневната група са, както следва:

  • Четвърта подготвителна група – 2 деца
  • Трета подготвителна група – 2 деца
  • Разновъсрастова група – 3 деца

Оптимизацията не е свързана със съкращение на персонал. Учителка на групата ще придружава децата до детското заведение в с.Попинци и ще работи в него.

Закриването на полудневната група в с.Елшица ще оптимизира вътрешната структура на ДГ”Яна”, с.Попинци,  ще благоприятства стабилизирането на мрежата от образователни институции, съобразно демографските промени, и ще подобри тяхната функция и качество на услугата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn