Заместник-министър Василева: Близо половината от финансираните проекти в Област Пазарджик са на млади земеделски производители

Близо половината от финансираните проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Пазарджик. Срещата е част от информационната кампания по Директни плащания 2020 г. Д-р Василева допълни, че 102 млади стопани са получили финансиране по Програмата. Те са кандидатствали по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. По думите й, към момента през програмния период 2014-2020 г. в областта са подпомогнати общо 242 бенефициенти, а разплатените средства са в размер на близо 44 млн. лв.

Пред над 200 земеделски производители от област Пазарджик, експерти на МЗХГ представиха начинът и условията на кандидатстване за подпомагане в кампанията по Директни плащания. Стопаните бяха запознати и с предстоящите приеми по ПРСР и ПМДР в програмния период 2014-2020 г., както и с държавните помощи в сектор „Земеделие“ за 2020 г. По време на срещата бе представена и актуална информация за хода на преговорния процес за новата Обща селскостопанска политика, както и за новостите в сектор „Животновъдство“.

„В нашия район, където земеделието е добре развито, такива информационни кампании са много полезни и тук е мястото всички вие, земеделските стопани, да зададете вашите въпроси и да поставите вашите проблеми, а ние като представители на институциите да търсим възможните начини за тяхното решаване”, подчерта областният управител на Пазарджик Стфан Мирев, който беше домакин на срещата. В нея участие взеха също директорите на БАБХ, РУГ и Напоителни системи.

Основна тема на срещата беше бъдещата обща селскостопанска политика – какво предстои след 2020, какви са насоките, как върви дебатът в Брюксел и на какъв етап е подготовката в министерството по изготвяне на новия стратегически план, по който ще става подпомагането в новия програмен период.

По програма за развитие на селските райони акцентът ще е насочен в сектор Животновъдство, посочи д-р Василева – има няколко мерки за модернизиране на земеделските стопанства, за подобряване на биосигурността в стопанствата  с оглед на проблемите с усложнената епизоотична обстановка.

Пазарджик се развива много добре по отношение на земеделието, каза Лозана Василева. Заместник-министърът посочи, че има 50% увеличение на площите с картофи, площите с тютюн са се увеличи 3 пъти за периода 2014-2018, с 18% има увеличение на площите с трайни насаждения. Ръст има и в животновъдството – броят на отглежданите свине се е удвоил, около 20% е ръстът при  другите селскостопански животни – птици, говеда, овце и кози.

„Земеделските производители в областта са много активни по програма за развитие на селските райони – тук имаме 316 сключени договора, като одобрената субсидия е 127 милиона лева – това са различни мерки за модернизация на земеделските стопанства, за млади фермери и по подмярката 7-2 – т.нар. Общинска мярка – за ремонти, реконструкция на пътища, улици, читалища, общински сгради и спортни площадки, така че общността се възползва максимално от възможностите, които предлага министерството”, заяви д-р Василева.

Експерти от министерството представиха новата ОСП с директните плащания, мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и секторните програми – пчеларство и винарство. 2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители. Ще се прилагат старите мерки с нов бюджет. Земеделските стопани бяха запознати с мерките за биосигурност, както и с новата Пчеларска програма, а също и с предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и компенсаторните мерки.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn