Заповед на образователния министър за онлайн обучението от 1 февруари до 17 март 2021г.

Министърът на образованието Красимир Вълчев издаде заповед за онлайн обучение от 1 февруари до 17 март за учениците, чийто присъствен образователен процес е преустановен със заповед на здравния минстър.
В периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на министъра на здравеопазването, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за ваканция.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn