Започва изплащането на стипендии на даровитите деца в община Панагюрище

 

Експертно – консултативна комисия, назначена със Заповед № 634/ 26.10.2020 година на кмета на община Панагюрище, оцени и класира подадените искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

От 21 декември до 23 декември 2020 година ще се изплащат стипендиите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител/настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище, на адрес ул. „Ангел Шишков“ №  10, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn