Започва ключово събитие за развитието на минерално-суровинната индустрия в България и в Европа

Четвъртото поредно издание на Европейски минен бизнес форум /ЕМБФ/ ще бъде открито днес в София. Министър Теменужка Петкова ще открие форума, който събира на всеки две години ключови инвеститори и експерти от Европа, както и представители на национални и местни институции, сред които Правителството на Република България, Европейската комисия и други. Организатори на събитието са Българска минно-геоложка камара, Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин).

Бизнес фокусът в програмата ще бъде споделен от водещи визионери на българската минерално-суровинна индустрия.

Сред тях се открояват имената на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, проф. д.т.н. Николай Вълканов, заместник-председател на УС на БМГК и председател на Съвета на директорите на „Минстрой-Холдинг“ АД, както и на проф. д-р Любен Тотев, заместник-председател на УС на БМГК, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  и председател на Съвета на ректорите у нас.
Освен министър Петкова, която е и патрон на Форума, в събитието ще вземе участие и Ивелина Василева, министър на околната среда и водите на Република България. Те ще обсъдят ролята на минерално-суровинната индустрия, както и възможностите за насърчаване на конкурентоспособността на националната икономика, устойчивото развитие на индустрията и мерките за опазване на околната среда през целия период на опериране на находищата у нас.
В София ще пристигне Флор Пулидо, заместник-ръководител на Дирекция „Ресурсна ефективност и суровини“, Европейска комисия. Очаква се Пулидо да изнесе презентация в панел „Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за иновации“. Възможностите за финансиране на иновационни проекти в бранша ще бъдат представени от Кшиштоф Кубацки, директор на Координационния център за Централна и Източна Европа на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ, EIT). Европейската перспектива за устойчиво развитие на минната индустрия ще бъде представена от Йоханес Дриилсма, заместник-директор на Евромин. Той ще засегне въпроси, свързани с реиндустриализацията на Европа и иновационното и технологично обновяване на бранша.

По време на форума ще бъде представена и първата българска разработка на автоматизирана пробивна карета за подземен добив на руда.

Целта на форума е да се насърчат инвестициите в нови минни проекти, както и на проекти, следващи по веригата на стойността, казват организаторите. Ще бъдат споделени добри практики – на държавно и на корпоративно ниво – в трите основни направления: икономическо, екологично и социално.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn