Започва ученически конкурс за приказка и презентация на тема „Аз съм здрав, защото…”

Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните– община Панагюрище организират конкурс за приказка и мултимедийна презентация на тема Аз съм здрав, защото…” за ученици І – ІV, V – VІІ и VІІІ – ХІІ клас.

Творбите трябва да представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол, цигари и наркотици върху младите хора, да дават съвети за здравословен начин на живот, алтернативи на употребата на наркотици и да провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – І – ІV клас

Конкурс за приказка, разказ, стихотворение, комикс на тема: „Във вълшебната страна на здравето”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИКАЗКА :

·        Да отговаря на зададената тема.

·        Да има изразено лично отношение към проблема.

·        Да има позитивно послание.

ВТОРА и ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V – ХІІ клас

Конкурс за приказка, разказ, стихотворение, комикс на тема: „Аз съм здрав, защото…”

Конкурс за презентация  на тема: „Аз съм здрав, защото…”

Учениците от V до ХІІ клас, разпределени в следните две възрастови групи –

V–VII клас; VІІІ – XII    клас.  Участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МУЛТИМЕДИЙНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

·        До 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD, DVD, CARD, FLASH;

·        Да не се изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт.

·        Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.

·        Ще се поощрява използването на авторски материали.

Всички материали да бъдат придружени от следната информация за участниците: име, клас, училище, име на ръководителя.

Краен срок за предаване на конкурсните творби – 25.03.2024 г. в ЦПЛР– Панагюрище, телефон за връзка – 0886 309 803/ 0885 280 470.

Обявяването на победителите в конкурса и награждаването ще се състои на 29 март 2024 г. в ЦПЛР – Панагюрище от 15:00 ч.

ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn