Започна записването за Регионалния певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме“ в село Левски

Шестото издание на Регионалния певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме“ ще се проведе на 19 май в село Левски. Фестивалът се организира от НЧ „Христо Ботев-1927”, с.Левски и кметство село Левски, с финансовата подкрепа на Община Панагюрище. Проявата има конкурсен характер, а участниците – индивидуални и групови, ще бъдат оценявани от професионално жури. Фестивалът е продължение на провеждания преди години песенен форум „С песните на Надка Караджова“ и има за цел да предизвика интерес към пазарджишкия фолклор, да възпитава любов към националната история, бит, традиции и култура.

Ето и регламента за участие:

 РЕГИОНАЛЕН ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ ХА, НАДПЕЙ МЕ”

 Дата на провеждане:  19 май 2018 год. /събота/

Час: 10.30 часа

Място: Народно  читалище ”Христо Ботев-1927”  – с. Левски

 РЕГЛАМЕНТ

ОРГАНИЗАТОР:  НЧ ”Христо Ботев-1927” , Кметство с. Левски   с финансовата подкрепа  на Община Панагюрище.

ЦЕЛИ:  Издирване, съхранение и популяризиране фолклора на Пазарджишки фолклорен  регион. Да стимулира интелект и възпитава любов към националната история, бит, традиции и култура. Популяризиране на българската народна песен. Откриване и изява на млади таланти в народното пеене.

Условия за участие:

В РПФФ „Ха, надпей ме” могат да участват индивидуални изпълнители, дуети, триа, квартети, групи, ансамбли, без ограничение на възрастта и институцията от която идват /читалища, пенсионерски клубове, училища и др./

1. Изпълнение на 2 /две/ песни от Пазарджишкия фолклорен регион

– за ансамбли до 6 мин.

– за групи до 6 мин.

– за индивидуалните изпълнители до 4 мин., като едната от песните задължително да бъде безмензурна /бавна/.

До три индивидуални изпълнения на група.

2. Фестивала ще се журира от изявени фолклористи

3. Всички участници получават грамоти, а отличените диплом и награда.

4. На участниците ще бъде раздадена пакетирана храна.

5. Пътните разходи до село Левски и обратно са за сметка на колективите.

6. Всеки ръководител на група се регистрира в Организационния щаб на фестивала в читалището, като представя списък на участниците.

Заявките за участие се приемат до 08 май 2018 год. на адрес:

4535 с.Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, НЧ „Христо Ботев-1927” , ел. поща:  svetlana34@abv.bg

За повече информация:

тел. 03535-2328 / GSM 0885 310 552 – Светлана Караджова

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn