Започна записването за Регионалния певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме“ в село Левски

След двугодишно прекъсване, осмото издание на Регионалния певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме“ ще се проведе на 4 юни 2022 г. /събота/, от 10:30ч., в село Левски. Фестивалът се организира от НЧ „Христо Ботев-1927”, с.Левски и кметство село Левски, с финансовата подкрепа на Община Панагюрище.

Фестивалът се посвещава на 95 години от основаването на читалище „Христо Ботев-1927“” в село Левски.

Проявата има конкурсен характер, а участниците – индивидуални и групови, ще бъдат оценявани от професионално жури. Фестивалът е продължение на провеждания преди години песенен форум „С песните на Надка Караджова“ и има за цел издирване, съхранение и популяризиране изворния, автентичен фолклор на Пазарджишки фолклорен  регион. Да стимулира интелект и възпитава любов към националната история, бит, традиции и култура. Популяризиране на българската народна песен. Откриване и изява на млади таланти в народното пеене.

Ето и регламента за участие:

В РПФФ „Ха, надпей ме” могат да участват ансамбли, групи, квартети, триа, дуети, индивидуални изпълнители, без ограничение на възрастта и институцията, от която идват /читалища, пенсионерски клубове, училища и др./

1. Изпълнение на 2 /две/ песни от Пазарджишкия фолклорен регион

– за групи 2 песни /по възможност различни по характер, в различен размер/

– за индивидуални изпълнители 2 песни, като едната от песните задължително да бъде безмензурна /бавна/.

До три индивидуални изпълнения на колектив.

Общото времетраене на една организация да не надвишава 15 минути.

2. Няма такса участие

3. Фестивалът ще се журира от изявени фолклористи

4. Всички участници получават грамоти, а отличените диплом и награда.

5. На участниците ще бъде раздадена пакетирана храна и вода.

6. Пътните разходи до село Левски и обратно са за сметка на колективите

7. Всеки ръководител на група се регистрира в Организационния щаб на фестивала в читалището, като представя списък на участниците.

Всички желаещи да участват в НПФФ „Ха, надпей ме” попълват заявка по образец.

Крайният срок за подаване на заявките е 21 май 2022 г., на адрес:

4535 с.Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, НЧ „Христо Ботев-1927” , ел. поща: svetlana34@abv.bg

За повече информация: тел. 0895369536 – Цонка Гергишанова / 0885310552 – Светлана Караджова.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn