Започна кандидатстването за еднократна помощ за първокласници

От 1 юли в Дирекция „Социално подпомагане“, Панагюрище започна приемът на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2015-2016 година. До 7 юли в местната социална дирекция все още нямаше подадени молби, показа репортерската ни проверка.От там уточниха, че са проведени консултации с родители и са им раздадени бланки. Крайният срок за подаване на молбите е 30 септември. Размерът на помощта остава 250 лева, а условието за получаването й е доходът на член от семейството за предходните 12 месеца да бъде 350 лева на месец. Отново този доходен критерии не се изисква за деца с трайна увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на близки и роднини.

147 молбидекларации за еднократната целева помощ за ученици от община Панагюрище записани в първи клас, за 152 деца бяха подадени в Социално подпомагане”, Панагюрище през миналата година. В област Пазарджик от такава помощ са се възползвали родителите на 2180 деца, а на 15 е отказано.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn