Започна приемът на заявления за отпускане на енергийни помощи

От 17 юли започна подаването на заявления-декларации за отпускане на енергийни помощи за отоплителния сезон 2017/2018 и ще продължи до 31 октомври. До 21 юли в Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище бяха подадени 108 молби от жители на общината, всичките са за отопление с твърдо гориво в пари, показа репортерската ни проверка.
Заявлението-декларация вече се подава по настоящ, а не по постоянен адрес. Целевата помощ за отопление с парно ще се дава в брой на хората, които имат право на нея. Досега за тези потребители държавата превеждаше сумите директно на топлофикациите. Единствено тези, които ще използват твърдо гориво през зимата могат да избират на кого да бъдат преведени парите – на тях или на фирмата, която ги снабдява с дървата за огрев. Това трябва изрично да е посочено в заявлението. Хората, които ще се отопляват на ток, трябва да подадат справка за актуален клиентски или абонатен номер на електромер.
Редът, по който ще се приемат заявленията не се променя.
Към заявлението кандидатстващите за помощ за топло представят и документи за брутен доход. Към тях спадат пенсиите, заплатите, рентните плащания от селското, горското и водното стопанство, както и стипендиите или получените плащания за извършени услуги. Към комплекта с документи се прибавят и експертните решения на ЛКК, ТЕЛК, Детска експертна лекарска комисия или НЕЛК, ако кандидатстващият за енергийна помощ има такива.Целевата помощ се отпуска за 5 пет месеца.
Повишението на пенсиите от 1 юли няма да попречи за получаване на енергийни помощи от възрастните, които досега са имали право на тях. Промяна в наредбата, която регламентира помощите, предвижда правоимащите да кандидатстват в социалните служби и по настоящ адрес. Досега това се правеше само по постоянен адрес.

За отоплителен сезон 2016/2017 г. 851 молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление бяха подадени от жители на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn