Започна регистрирането на правните основания за ползването на земеделските земи

От 1 октомври започна регистрирането на правните основания за кампанията за директни плащания, съобщиха от Общинска служба „Земеделие”-Панагюрище.
Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от 01 октомври до 15 февруари на следващата година. Регистрацията се извършва в общинската служба по местонахождение на имотите. Правното основание се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, договори за аренда и наем, разрешителни за паша и др.
Регистрацията на правното основание е изключително важна. Тя е задължително условие за кандидатстване по схемите за директни плащания.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn