За близо 100 първокласници от община Панагюрище е поискана еднократна целева помощ

Продължава приемът на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2016-2017 година. До 29 август в Дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище бяха подадени 99 молби от жители на общината, показа репортерската ни проверка. Към момента помощта е отпусната на 82 семейства за 84 деца, има и 1 отказ. Полагащата се сума вече са получили 65 семейства за 67 деца, уточниха от социалната дирекция. 250 лв. е  еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата 2016 – 2017 учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 46 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет. Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

165 от подадените декларации за отпускане на помощ за първокласници в област Пазарджик са в процес на обработка, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“. От дирекцията уточниха, че общият брой на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017, година е 995. Отказите да бъде отпусната такава помощ за момента са само 4.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn