За близо 70 първокласници от община Панагюрище е поискана еднократна целева помощ

Продължава приемът на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2015-2016 година. До 30 юли в Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище бяха подадени 67 молби от жители на общината, показа репортерската ни проверка. 174 е броят на записаните първокласници към момента на територията на община Панагюрище. Крайният срок за подаване на молбите е 30 септември. Размерът на помощта остава 250 лева, а условието за получаването й е доходът на член от семейството за предходните 12 месеца да бъде 350 лева на месец. Отново този доходен критерии не се изисква за деца с трайна увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на близки и роднини.

147 молби-декларации за еднократната целева помощ за ученици от община Панагюрище записани в първи клас, за 152 деца бяха подадени в местната Дирекция „Социално подпомагане” през миналата година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn