За близо 70 първокласници от община Панагюрище е поискана еднократна целева помощ

Продължава приемът на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2016-2017 година. До 2 август в Дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище бяха подадени 66 молби от жители на общината, показа репортерската ни проверка. Общо 184 деца от община Панагюрище са записани в първи клас за новата учебна  година.

250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата 2016 – 2017 учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 46 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет. Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Към края на юли подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г., са били 16 185, съобщиха от  пресцентърът на Агенцията за социално подпомагане. Издадените заповеди за отпускане на помощта са били 8943, които се отнасят за 9171 деца. Отказите са били 70, 7172 декларации са били в процес на обработка.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn