За две години и половина над 2000 деца са родени с инвитро, финансирано от държавата

За две години и половина са родени 2 171 деца след инвитро процедури, финансирани от държавата. Това съобщиха от Сметната палата, чийто експерти са извършили одит на дейността на Центъра за асистирана репродукция.

Периодът на анализа обхваща 1 януари 2014 г. – 30 юни 2016 г. Проверяващите правят извод, че забавяне на финансирането намалява ефекта от дейността на центъра.

Общо за одитирания период са финансирани и извършени 7 598 процедури на обща стойност 29 351 016 лв. Успеваемостта по показател „родени деца“ за България е 28 на сто, с което страната ни се доближава до успешните европейски практики, посочват от Сметната палата.

Планираните средства за финансиране на дейностите по асистирана репродукция за одитирания период са около 12 млн. лв. и са незначителни спрямо планираните разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването. През 2015 г. издадените заповеди за финансиране са с 364 повече от тези през 2014 г.

Недостигът на финансов ресурс води до удължаване на периода от подаване на заявлението до получаване на заповед за финансиране и достига до 11 месеца през 2016 г. В резултат на забавянето се намалява ефективността на дейността поради намаляване на вероятността за успех.

В Центъра няма разработен и установен ефективен механизъм за проследяване на резултата от извършените процедури, констатират експертите.

Сериозен проблем, описан в доклада на Палатата, е че към фактурата за окончателно плащане на дадена процедура, лечебните заведения не прилагат цялата медицинска документация, което създава риск за заплащане на дейности, изпълнени в намален обем или неизпълнени. Поради тази причина одитният доклад е изпратен на Агенцията за държавна финансова инспекция.

На национално ниво не са извършвани анализи в областта на асистираната репродукция от МЗ.
Сметната палата е дала 12 препоръки на директора на Центъра и 8 препоръки на министъра на здравеопазването.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn