За над 100 първокласници от община Панагюрище е поискана еднократна целева помощ

Продължава приемът на молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2016-2017 година. До 29 септември в Дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище бяха подадени 116 молби от жители на общината, показа репортерската ни проверка. Към момента помощта е отпусната на 107 семейства за 109 деца, има и 3 отказа. В процес на обработка са 6 молби. 250 лв. е  еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата 2016 – 2017 учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 46 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет. Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn