За нови седалки на стадион „Орчо войвода“ и за проекта, който благоустрои ж.к. „Оптикоелектрон I“ бяха разпределени над 15 хил.лв.

Общински съвет-Панагюрище одобри промяната на капиталовия бюджет и поименния списък на капиталовите разходи, като разпредели възстановени средства в размер 15 772 лева във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“.
12 000 лева от общата сума ще бъдат използвани за изграждането на места за сядане на западната част на стадион „Орчо войвода“, а остатъка в размер на 3 772 лева ще са за обект „Паркоустройство и благоустрояване в жк. „ОЕ“ I, кв. 229, гр. Панагюрище“, като заложените средства от 200 000 лева за благоустрояването на жк. „ОЕ“ I стават 203 772 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn