За общините Панагюрище и Стрелча обезвреждането на неопасните отпадъци става само на регионалното депо

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик изиска от кметовете в областта да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място, съобщават от екоинспекцията. Това трябва да стане така, че да не се допуска нерегламентирано изхвърляне и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени терени.

Специално внимание в указанията се обръща на факта, че всички селски депа в региона са закрити и обезвреждането на отпадъците става само и единствено на общинските депа за неопасни отпадъци. За общините Панагюрище и Стрелча обезвреждането на неопасните отпадъци става само на регионалното депо в Панагюрище.
След изтичане на дадения срок – 25 март, експертите ще проверят какво е свършено и при установяване на нерегламенитари замърсявания, ще бъдат налагани санкции.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn