За първи път в „МБАЛ – Уни Хоспитал“ се направи трансбронхиална тънкоиглена биопсия на лимфен възел под ехографски контрол /EBUS-TBNA/

Апаратът, с който се направи биопсия на пациент със сложен диагностичен проблем е едва третия в страната и единствен извън столицата. Конкретният повод за използването на апарата – EBUS-TBNA е наличието на ПЕТ/СТ данни за метаболитно активни лезии в субкариналния прозорец.
Д-р Христо Йорданов, лекар бронхолог към отделение по Гръдна хирургия извърши сложната манипулация с цел доказване на метастази в лифните възли на белите дробове. EBUS-TBNA е изключително прецизен и точен метод при стадирането на белодробния карцином, от което зависи и по-нататъшното поведение към пациента. Дали да бъде опериран или да продължи лечението ;му с химиотерапия или лъчетерапия. Това е световно утвърден метод, който тепърва навлиза в България. Сензитивността на тази методика е над 90%.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn