За първи път у нас: атестиране на учители и директори

Учителите и директорите ще бъдат атестирани на всеки 4 г., това реши парламентарната комисия по образование при второто четене на проектозакона за училищното и предучилищното образование.

При оценката на директор, който ще бъде атестиран и за управленски качества, в комисията ще влиза и родител от обществения съвет на съответното заведение. Учителите ще се оценяват от представител на работодателя, на РИО и педагогическия съвет. При лоша атестация ще се прави анализ защо се е стигнало до тази оценка, след което ще се прави план за подпомагането на учителя, за да се справи с пропуските си. Ще му помага наставник, а след една година, ако пак получи ниска оценка, преподавателят ще бъде освобождаван от длъжност.
Атестирането се въвежда за първи път, като в закона е записано, че това е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил и със изискванията за изпълнение на длъжността.
подкрепа.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn