За първи път ще се разработват специални инструменти за кариерно ориентиране на учениците

За първи път в България ще се разработват специални инструменти за кариерно ориентиране на учениците, които са застрашени от отпадане от училище, съобщиха от МОН. Това ще бъде направено в рамките на проект, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

По данни на Националния статистически институт за учебната 2014/2015 година поради нежелание и различни семейни причини от училище са отпаднали 11 206 ученици. Те напускат училище без придобита професионална квалификация и без шанс да се реализират на пазара на труда. Голяма част от учениците не виждат смисъл да продължат своето образование като основа за намирането на работа.

За преодоляване на проблема по проекта ще бъдат изработени специализирани тестове за възрастовите групи 5-6 клас, 7-8 клас и 9-12 клас. Резултатите от тези тестове ще предоставят обективни данни на кариерните консултанти от центровете за кариерно ориентиране и на педагогическите специалисти от училище, за да могат те да работят с учениците, които са застрашени от отпадане. Целта е през тях да им създадат мотиви за учене и посещаване на училище, както и да им помогнат в избора на образование/обучение или професия. Ще има и специални модули за учениците със специални образователни потребности, като упражнения за кариерно ориентиране на брайлов шрифт или жестомимични записи.

Тестовете ще бъдат интегрирани към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците. Предвижда се и обучение на 150 кариерни консултанти и 126 педагогически специалисти от 42 училища, които ще трябва да провеждат тестовете със застрашените младежи. Изпълненията на дейностите по проекта трябва да приключат до края на 2017 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn