За разширяването и благоустрояването на Градския парк в Панагюрище Общината ще стартира процедура за изкупуване на частни имоти

 

През 2020 г. Община Панагюрище ще започне процедура по изкупуване на около 30 бр.  частни имоти, на приблизителна стойност около 280 000 лева,  намиращи се в района на „Общински пазар”, във връзка с разширение и благоустрояване на Градски парк на град Панагюрище, е предвидено в Програмата.

Уточнява се, че при постъпване до кмета на общината на други предложения за изкупуване на имот – частна собственост през 2020 год., или при възникване на допълнителни нужди за това, съответния имот ще бъде включен допълнително в Програмата след решение на Общински съвет – Панагюрище.

През 2020 г. Община Панагюрище има намерение да придобие поземлен имот чрез промяна предназначението и последващото му закупуване за изграждане на нови площадки/съоръжения или разширяване на съществуващи такива за временно съхранение и/или третиране на различни потоци отпадъци, в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn