Здравните експерти провериха 80 детски заведения в областта

80 детски заведения провериха здравните експерти, съобщиха от РЗИ-Пазарджик. Здравните специалисти проследиха дали се прилагат Наредба №2 от 2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба №6 от 2011г. за здравословно хранене на децата от 3 до 6 години в детските заведения и Наредба №37 от 2009г. за здравословно хранене на учениците. При проверките експертите обърнаха особено внимание на съответствието на данните от използваните калкулационни ведомости и седмичните менюта. Проверени бяха дневният енергиен прием, дневният хранителен прием на витамини и минерални вещества, дневният прием на основни хранителни вещества – белтъчини, мазнини и въглехидрати и среднодневният прием на храни, съобразен с примерния продуктов набор.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn