Знаем повече. Правим повече. Ракът на белия дроб може да бъде победен

Разговор с д-р Росица Кръстева, началник отделение Медицинска онкология на МБАЛ „Уни Хоспитал“

 

Ноември е месецът на борбата срещу рака на белия дроб. Мислите ли, че тази борба отбелязва напредък?

– Ракът на белия дроб е едно от най-честите злокачествени заболявания при мъжете и петото най-разпространено злокачествено заболяване при жените. Поради това,по целия свят се правят сериозни изследвания, свързани с всички аспекти на болестта. В последните 6-8 години отбелязваме напредък в борбата срещу рака на белия дроб, който се изразява в по-дългата преживяемост на пациентите. Това е възможно благодарение на новите открития, молекулярната диагностика, съвременната таргетна и имунотерапия. Днес можем да кажем, че ракът на белия дроб е хронично заболяване и успяваме да осигурим по-дълга преживяемост при пациенти в IV стадий.

Централно място в кампанията срещу рака на белия дроб заема борбата срещу тютюнопушенето. Какво е Вашето мнение?

– Действително най-важната и успешна част от борбата срещу рака на белия дроб е свързана с неговата превенция, която включва редица елементи, а основният от тях е ограничаването на тютюнопушенето. В световен план, както и в България, наблюдаваме спадане на нивата на разпространеност на този навик. Надявам се, че значителното повишаване на обществената информираност в последните години ще доведе до още по-радикално отношение към пушенето и скоро ще можем да кажем, че този вреден навик е сведен до минимум. По принцип пушенето е вредно, не само заради рака. То има отношение и към сърдечносъдовите заболявания, затова е добре да се спре този вреден навик.

 

Освен тютюнопушенето, кои са другите рискови фактори, които можем да се опитаме да контролираме?

– Тютюнопушенето остава сериозен рисков фактор. Затова се предприемат обществени и национални кампании и обучения по темата от най-ранна възраст. От факторите, касаещи начина на живот, значение имат двигателната активност и хранителния режим, като трябва да отбележим, че храненето трябва да е рационално и балансирано, без да се залита в крайности. Експозицията на азбест също е рисков фактор, както и силно замърсеният въздух в големите индустриални градове. Трябва да се знае, че ракът възниква при наличие на генетична аномалия, а коя е причината това да се случи в конкретния индивид, все още не е изяснена. Затова и цялата концепция за лечение на рака в днешно време е насочена към откриване на пътя за активиране на тумора и прилагане на съответното лечение за блокиране на това активиране.

 

Как според Вас изглежда бъдещето на борбата срещу рака на белия дроб?

– Със задоволство мога да кажа, че печелим точки. Постиженията в последните години ни дават надежда, че скоро ще можем да овладеем това заболяване. Тазгодишната Нобелова награда бе връчена на екип учени за техните открития в имунотерапията. Мисля, че именно имунотерапията е лицето на тази борба и провеждането на множество медицински изследвания в областта на имунотерапията трябва да продължи. В днешно време говорим за прецизна медицина, която включва индивидуален подход към всеки пациент и молекулярна диагностика за всеки вид тумор. При рака на белия дроб именно тази молекулярна диагностика и откриването на генетични мутации направи успешно и неговото лечение. Ракът на белия дроб не е едно заболяване и при различните подвидове подходът за лечение е различен. Успехите в лечението са най-добри дори ив IV стадий, когато се установяват мутации. Приложението на имунотерапия също е много успешен метод, който води до по-дълга преживяемост на пациентите. В момента са заложени клинични проучвания, които комбинират химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия и засега резултатите са обещаващи. Ние атакуваме рака, като блокираме всички известни досега механизми за неговото активиране. Оптимист съм за бъдещето, тъй като напредъкът за последните 20 години е изключителен.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn